คำถาม : การใช้ฟ้าทะลายโจรในการกำจัดแมลง
  • มีข้อมูลอ้างอิงว่าฟ้าทะลายโจรสามารถนำไปหมักเพื่อใช้กำจัดแมลงได้ แต่ไม่พบข้อมูลว่าสารตัวใดเป็นตัวออกฤทธิ์ ออกฤทธิ์อย่างไร และกำจัดแมลงกลุ่มไหนได้ผลดี หรือกลุ่มไหนไม่ได้ผลบ้างครับ
  • Date : 10/6/2559 19:49:00
คำตอบ : สารสกัดเมทานอล สารสกัดเอทานอล สารสกัดเอธิลอะซีเตต สารสกัดคลอโรฟอร์ม และสารสกัดเฮกเซน จากส่วนใบของฟ้าทะลายโจร มีฤทธิ์ฆ่ายุง มีฤทธิ์ฆ่าหนอนและตัวเต็มวัยของแมลงวัน และมีฤทธิ์ฆ่าเหา การวิเคราะห์ทางเคมีพบสารออกฤทธิ์คือ andrographolides, 14-deoxy-11,12-didehydroandrographolides, andrographoan, homoandrographolides, diterpenoids, 19-β-D glucosides, flavanoids และสารอื่นๆ ส่วนกลไกการออกฤทธิ์ยังไม่มีรายงาน การทดสอบในยุงซึ่งเป็นพาหะของไข้มาลาเรียพบว่า สารสกัดจากฟ้าทะลายโจรมีผลไล่แมลง ยับยั้งการวางไข่ ฆ่าตัวอ่อนและตัวเต็มวัย แต่ยังไม่มีการเปรียบเทียบว่าฟ้าทะลายโจรสามารถกำจัดแมลงกลุ่มใดดีที่สุดหรือไม่มีผลกับแมลงกลุ่มใดค่ะ