คำถาม : การทดสอบการยับยั้งแบคทีเรีย
  • อยากทราบว่า ในการทดสอบการยับยั้งแบคทีเรียจากสารสกัดหยาบของพืชสุมนไพรชนิดหนึ่ง ด้วยตัวทำละลายเมทานอล Postsitive control กับ Negative control คืออะไรหรอคะ เท่าที่ทราบมาคือ Postsitive control นั้นคือ ยาปฏิชีวนะที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้แน่นอน ส่วน Negative control คือ เมทานอล ถูกหรือป่าวคะ ?
    แต่ก็ไม่เข้าใจว่า มี Postsitive control กับ Negative control ไปเพื่ออะไรหรอคะ

  • Date : 24/5/2559 17:35:00
คำตอบ : กลุ่มควบคุม มีไว้เพื่อทดสอบให้แน่ใจว่าผลการทดลองไม่ได้เกิดจากปัจจัยรบกวนต่างๆ เช่น การวัดผิดพลาด (experimental error) และความเอนเอียงของผู้ทดลอง (experimenter bias) และเพื่อประเมินว่า อุปกรณ์ทำงานเป็นปกติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลการทดลองสมเหตุสมผล

กลุ่มควบคุมโดยทั่วไปคือ negative control (กลุ่มควบคุมแบบลบ) และ positive control (กลุ่มควบคุมแบบบวก) ถ้าผลการทดลองถูกต้องตามที่คาดหวังและไม่มีตัวแปรกวน ในกลุ่มควบคุมลบ ควรจะให้ผลลบ และกลุ่มควบคุมบวก ควรจะให้ผลบวก