คำถาม : งาขี้ม้อน
  • เพราะเหตุใดถึงไม่ให้ใช้งาขี้ม่อนกับหญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร และมันคือสารตัวไหนในงาขี้ม่อน ที่มีผลเสียต่อหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร ขอบคุณค่ะ
  • Date : 24/5/2559 17:32:00
คำตอบ : ยังไม่มีข้อมูลงานวิจัยหรือรายงานความเป็นพิษของงาขี้ม้อนในผู้หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร จึงยังสรุปไม่ได้ว่าสามารถใช้งาขี้ม้อนในผู้หญิงตั้งครรภ์หรือไม่ และมีอาการข้างเคียงอย่างไร ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้