คำถาม : ปลาไหลเผือก หมามุ่ยอินเดีย และ กวาวเครือแดง
  • สมุนไพรรากปลาไหลเผือก, หมามุ่ยอินเดีย และ กวาวเครือแดง สามารถรับประทานร่วมกันได้หรือไม่ และควรรับประทานในปริมาณเท่าใด ?
  • Date : 26/4/2559 15:43:00
คำตอบ : ยังไม่มีรายงานการใช้พืชทั้งสามชนิดดังกล่าวร่วมกัน แต่จากการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยพบว่า พืชทั้งสามชนิดมีความเป็นพิษและก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อตับเมื่อรับประทานในขนาดที่มากและรับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน และขนาดรับประทานในการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับฤทธิ์เสริมสมรรถภาพทางเพศคือปลาไหลเผือกขนาดรับประทานไม่เกินวันละ 200-400 มก. ในรูปแบบยาเม็ดจากสารสกัดน้ำ นานติดต่อกันไม่เกิน 12 สัปดาห์, หมามุ่ยรับประทานไม่เกินวันละ 5 กรัม ในรูปแบบแคปซูลผงจากเมล็ดนานติดต่อกันไม่เกิน 12 สัปดาห์ ควรระมัดระวังการใช้ในผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำและผู้ป่วยที่ใช้ยารักษาโรคพาร์คินสัน เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันจนเกิดอันตรายต่อร่างกายได้, กวาวเครือแดงรับประทานในรูปแบบผงแห้งขนาด 250 มก./แคปซูล ไม่เกินวันละ 4 เม็ด ติดต่อกันไม่เกิน 3 เดือน