คำถาม : เปลือกกล้วย
  • เปลือกกล้วยไข่ กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม ประสิทธิภาพที่ทำให้เกิดความมันวาวจากการขัดรองเท้า แตกต่างกันอย่างไร มีสารอะไรในเปลือกกล้วยแต่ละชนิดที่ต่างกัน
  • Date : 26/4/2559 15:39:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล สารในเปลือกกล้วยที่ทำให้วัสดุหรือรองเท้ามีความมันวาวคือ wax แต่ยังไม่มีรายงานการวิจัยเปรียบเทียบถึงสารดังกล่าวในเปลือกกล้วยทั้งสามชนิด นอกจากนี้ ในการทำครีมหรือน้ำยาขัดรองเท้าจากเปลือกกล้วยจะมีสารอื่นๆ ผสมอยู่เช่น วาสลีนและพาราฟิน ซึ่งสารเหล่านี้ก็มีคุณสมบัติในการทำให้วัสดุมันวาวขึ้นได้เช่นกัน ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จึงน่าจะเป็นผลมาจากส่วนประกอบในส่วนนี้