คำถาม : ตำรับยาอมสมุนไพรแก้ไอ
  • สอบถามส่วนประกอบของตำรับยาอมสมุนไพรแก้ไอผสมมะขามป้อม (อภัยภูเบศ) ขนาดยาในการบรรเทาอาการคอแห้ง (ต่างจากแก้ไอหรือไม) ต่องอมกี่เม็ด และอมแล้วออกฤทธิ์ได้กี่นาที หรือกี่ชั่วโมง ต่อการอมหนึ่งครั้ง
  • Date : 26/4/2559 15:38:00
คำตอบ : ตำรับยาอมสมุนไพรแก้ไอผสมมะขามป้อม (อภัยภูเบศร) มีสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบหลักคือ มะขามป้อม ชะเอมเทศ และผลมะแว้งต้น ช่วยบรรเทาอาการไอได้โดยทำให้ชุ่มคอและลดอาการระคายเคือง ขนาดและวิธีการใช้คือ ใช้อมครั้งละ 1-2 เม็ด เมื่อมีอาการ โดยทั่วไปการออกฤทธิ์ของตำรับยาแก้ไอสมุนไพรจะอยู่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ไม่เกิน 4 ชั่วโมง หากใช้แล้วไม่ดีขึ้นหรือไอมากกว่าเดิมควรหยุดใช้และปรึกษาแพทย์

Ref : คู่มือการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลัก พ.ศ. 2555