คำถาม : วิธีการสกัดสาบเสือ
  • - วิธีการสกัดสาบเสือ จะทำยังไงให้มีกลิ่นมากขึ้น เพื่อต้องการไล่แมลงวัน
    - เอาสารสกัดสาบเสือผสมกับการบูรได้ไหมคะเพื่อต้องการทำผลิตภัณฑ์คะ
    - การกลั่นไอน้ำกับการการสกัดด้วยเอทานอลอันไหนได้ผลคะ

  • Date : 21/4/2559 17:15:00
คำตอบ : 1. จากการสืบค้นรายงายการวิจัยพบว่ามีการนำส่วนดอกของสาบเสือมาสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอน้ำ แล้วนำมาทดสอบทาผิวหนังเพื่อป้องกันยุง ยังไม่พบงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้สาบเสือเพื่อไล่แมลงวัน
2. ไม่มีข้อมูลของการนำสารสกัดใบสาบเสือผสมกับการบูรเพื่อป้องกันหรือไล่แมลง คุณอาจต้องทดลองตั้งสูตรเอง เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสม โดยสังเกตจากความคงตัว สี และกลิ่นของผลิตภัณฑ์ และทดสอบประสิทธิภาพว่าสามารถใช้ไล่แมลงวันได้หรือไม่
3. จากการสืบค้นข้อมูลการใช้สารสกัดจากใบสาบเสือเพื่อกำจัดหนอนแมลงศัตรูพืชพบว่า การสกัดด้วยการหมักด้วยเอทานอลให้ผลต่อการกำจัดแมลงดีกว่าวิธีการสกัดด้วยวิธีกลั่นด้วยไอน้ำ แต่การกลั่นด้วยไอน้ำเพื่อให้ได้น้ำมันหอมระเหยจะให้ประโยชน์ด้านป้องกันยุง ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับฤทธิ์ไล่แมลงวันค่ะ

Ref : ฐาน PHARM