คำถาม : การสกัดสารจากสมุนไพร
  • การสกัดด้วยตัวทำละลายแบบธรรมดา กับการสกัดโดยใช้เครื่องซ็อกห์เล็ต มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้างครับ
  • Date : 21/4/2559 17:07:00
คำตอบ : ต่างกันตรงที่ใช้ความร้อนในการสกัด ซึ่งการสกัดด้วยตัวทำละลายโดยทั่วไปจะใส่สมุนไพรที่ต้องการสกัดลงไปหมักในตัวทำละลาย จากนั้นจึงค่อยนำไปแยกสารสกัดออกด้วยวิธีต่างๆ ส่วนวิธีการสกัดแบบ soxhlet extraction จะทำการสกัดทำโดยให้ความร้อนจนตัวทำละลายใน flask ระเหยขึ้นไปแล้วกลั่นตัวลงมาใน thimble ซึ่งบรรจุสมุนไพรไว้ จนตัวทำละลายใน extraction chamber สูงถึงระดับกาลักน้ำ สารสกัดจะไหลกลับลงมาใน flask และเมื่อได้รับความร้อนตัวทำละลายจะระเหยขึ้นไปอีกทิ้งสารสกัดไว้ใน flask แล้วกลั่นตัวลงไปใน thimble มาสกัดสมุนไพรซ้ำอีกครั้ง วนเวียนเช่นนี้จนกระบวนการสกัดสมบูรณ์

Ref : หนังสือยาและผลิตภันณ์จากธรรมชาติ