คำถาม : ขิง
  • ขิง มีผลลดปวดลดการอักเสบอย่างไรค่ะ และมีผลต่อระบบไหลเวียนเลือดอย่างไร สารสำคัญของขิงคืออะไร มีงานวิจัยของใครที่ใช้อ้างอิงได้บ้าง
  • Date : 12/4/2559 11:09:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล สารสำคัญในขิงที่ออกฤทธิ์บรรเทาอาการปวดและลดการอักเสบคือ สารที่อยู่ในน้ำมันหอมระเหยเช่น [6]-shogaol, gingerol และ 12-Dehydrogingerdione เป็นต้น โดยสารเหล่านี้จะออกฤทธิ์ยับยั้งการแสดงออกของโปรตีนหรือไซโตไคน์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบและความเจ็บปวดได้แก่ cyclooxygenase-2, prostaglandin E2, tumor necrosing factor-alpha และ interleukin-6 เป็นต้น ส่วนผลต่อระบบไหลเวียนเลือดนั้น พบว่าขิงมีผลช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด โดยสารสำคัญในกลุ่มฟลาโวนอยด์ สารประกอบฟีนอลลิก และ gingerol จากเหง้าขิงมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือด ทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น สำหรับงานวิจัยของขิงเกี่ยวกับฤทธิ์ดังกล่าว คุณสามารถสืบค้นได้ที่ฐานข้อมูล PHARM database บนเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ค่ะ

Ref :
1. หนังสือยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
2. หนังสือองค์ความรู้จากงานวิจัยสมุนไพรไทย 10 ชนิด