คำถาม : รากสามสิบ
  • อายุ 34 เพิ่งจะเริ่มทานรากสามสิบของร้านยาไทยโพธิ์เงิน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ อยากทราบว่าคนที่ทานรากสามสิบ มีการเปลี่ยนแปลงมีส่วนช่วยให้ผิวพรรณผิวหน้าดูเปล่งปลั่งสดใสมีน้ำมีนาลเนียนไหมคะ
  • Date : 12/4/2559 11:07:00
คำตอบ : สรรพคุณพื้นบ้านของรากสามสิบจะใช้เป็นยาบำรุงเลือด ปรับฮอร์โมนสำหรับเพศหญิง ทำให้เลือดลมไหลเวียนดี อีกทั้งยังมีงานวิจัยที่สนับสนุนว่ามีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศหญิงคือ ฮอร์โมนเอสโตรเจน และมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างเม็ดสีของผิวหนัง ซึ่งก็อาจเป็นไปได้ว่าการรับประทานรากสามสิบแล้วทำให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่งอาจได้ประโยชน์มาจากส่วนนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ในการสืบค้นข้ อมูลยังไม่พบรายงานการวิจัยของรากสามสิบต่อการบำรุงผิวพรรณหรือใช้เป็นเครื่องสำอางโดยตรง และการศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase ที่กล่าวไปแล้วนั้น ยังเป็นเพียงการศึกษาในหลอดทดลอง ดังนั้นการรับประทานรากสามสิบแล้วจะทำให้ผิวพรรณดีขึ้นนั้นจึงยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นค่ะ