คำถาม : น้ำใบย่านางและใบเตยที่ได้จากกระบวนการกลั่นด้วยไอน้ำ
  • อยากทราบว่าน้ำใบย่านางและใบเตยที่ได้จากกระบวนการกลั่นด้วยไอน้ำ (Steam distillation) ที่มีวางขายกัน สามารถช่วยดับกระหาย คลายร้อน หรือแก้ไข้ตามสรรพคุณที่อ้างตรงฉลากได้จริงหรือคะ เพราะเท่าที่ทราบ การกลั่นด้วยวิธีดังกล่าวเป็นการเอาไอน้ำที่ระเหยเป็นไอ ซึ่งเมื่อกระทบความเย็นจะกลั่นออกมามีสีขาวใส และเป็นวิธีที่ใช้สำหรับการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืช ดังนั้นสารสำคัญที่ได้จากการกลั่นใบย่านางใบเตยนี้ ก็คงมีแต่น้ำมันหอมระเหยจากใบเตย สารสำคัญในใบย่านางอย่างสารประกอบฟีนอลิกคงไม่เจอในน้ำใสๆที่กลั่นออกมาใช่ไหมคะ
  • Date : 12/4/2559 11:07:00
คำตอบ : สารสำคัญที่สกัดได้จากใบเตยหรือใบย่านางด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอน้ำจะเป็นพวกน้ำมันหอมระเหย ซึ่งตามสรรพคุณพื้นบ้านหรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับฤทธิ์ลดไข้ ดับกระหาย คลายร้อน ของใบย่านางจะใช้สารสกัดจากน้ำหรือเอทานอล 50% ยังไม่มีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ดังกล่าวในน้ำมันหอมระเหย เช่นเดียวกับใบเตย ที่สารสกัดน้ำจะมีฤทธิ์แก้ไข้ แก้ร้อนใน แก้กระหายน้ำ แต่ในส่วนน้ำมันหอมระเหยของใบเตยจะใช้ประโยชน์ด้านกลิ่นมากกว่า ดังนั้นสาระสำคัญที่ออกฤทธิ์น่าจะไม่อยู่ในส่วนนี้ค่ะ

Ref : หนังสือยาและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ