คำถาม : การกินสมุนไพรที่มีฤทธิร้อนกับชนิดที่มีฤทธิเย็น
  • ขอเรียนถามว่าการกินสมุนไพรที่มีฤทธิร้อนกับชนิดที่มีฤทธิเย็น นั้นจะกินควบคู่กันไปได้หรือเปล่า หรือจะต้องกินอย่างหนึ่งอย่างไดก่อนแล้วจึงกินอีกอย่างตามโดยทิ้งระยะเวลาห่างกันเล็กน้อยครับ
  • Date : 12/4/2559 11:05:00
คำตอบ : สามารถนำสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนและเย็นมาปรุงเป็นอาหารและรับประทานร่วมกันได้ค่ะ แต่ในการรับประทานจะเน้นเพื่อปรับให้ร่างกายเกิดความสมดุลมากกว่า โดยคำนึงถึงธาตุหรือสภาวะร่างกายของผู้ที่กิน ณ ขณะนั้นเป็นหลัก เช่นหากร่างกายมีความร้อนมากหรือเป็นไข้ ก็ควรจะกินอาหารหรือสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นเช่น น้ำใบย่านาง ใบเตย เป็นต้น