คำถาม : มะเดื่อ
  • อยากทราบว่าเปลือกมะเดื่อที่สกัดด้วยเอทานอล ต้องใช้ตัวอะไรเป็นตัวทำละลายค่ะ และเปลือกมะเดื่อมีผลอย่างไรกับระบบสืบพันธุ์ในหนูบ้างค่ะ
  • Date : 8/4/2559 16:56:00
คำตอบ : ใช้เอทานอลเป็นตัวทำละลายค่ะ ส่วนงานวิจัยเกี่ยวกับเปลือกมะเดื่อต่อระบบสืบพันธุ์ในสัตว์ทดลองจากการสืบค้นพบว่า สารสกัดอะซีโตนจากเปลือกมะเดื่อมีฤทธิ์ปกป้องไตและอัณฑะของหนูแรทเพศผู้ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความเสียหายด้วยการป้อนยา doxorubicin ส่วนการทดลองในหนูแรทเพศเมียพบว่า สารสกัดน้ำ-แอลกอฮอล์ (hydroalcoholic extracts) จากเปลือกมะเดื่อมีฤทธิ์ยับยั้งการตกไข่ (antiovulatory) และมีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมน เอสโตรเจน (estrogenic effect)

Ref : ฐาน PHARM