คำถาม : สมุนไพรชนิดรักษาการอักเสบของเส้นเอ็น
  • สมุนไพรชนิดใดช่วยรักษาการอักเสบของเส้นเอ็นโดยเฉพาะ? ในกรณีไหล่ติดมีสมุนไพรแบบใดช่วยในการรักษาให้หายได้เร็วขึ้น
  • Date : 8/4/2559 16:55:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล สมุนไพรที่ระบุว่ามีสรรพคุณแก้ปวดเมื่อยและบำรุงเส้นเอ็นคือ ต้นเถาเอ็นอ่อน โดยจะใช้ส่วนใบโขลกให้ละเอียด ห่อด้วยผ้าทำเป็นลูกประคบ และเมื่อสืบค้นฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาโดยอ้างอิงตามงานวิจัยนั้นพบว่า เถาเอ็นอ่อนมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและคลายกล้ามเนื้อเรียบ แต่งานทดลองดังกล่าว เป็นเพียงการศึกษาในหลอดทดลองเท่านั้น ยังไม่พบรายงานวิจัยทางคลินิก อีกทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับเถาเอ็นอ่อน ค่อนข้างมีน้อย จึงไม่สามารถยืนยันความหรือรับรองได้ว่าจะใช้ได้ผลมากน้อยเพียงใด

ในกรณีไหล่ติดควรมีการทำกายบริหารหรือกายภาพบริเวณหัวไหล่ร่วมกับการประคบร้อน แต่ถ้าหากเป็นมากจนเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิต ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางค่ะ