คำถาม : ชาใบมะกรูด
  • การดื่มชาใบมะกรูดช่วยลดความดันโลหิตสูงได้จริงหรือไม่คะ
  • Date : 8/4/2559 16:54:00
คำตอบ : จากการสืบค้น พบการศึกษาในหลอดทดลอง (in vitro ) ที่ระบุว่า ส่วนใบและลำต้นมะกรูดมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ angiotensin converting enzyme ซึ่งมีบทบาททำให้เกิดการหดตัวของเส้นเลือดและทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง ดังนั้นจึงสันนิษฐานว่ามะกรูดอาจมีประโยชน์ในการช่วยลดความดันโลหิต แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบรายงานการวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ลดความดันโลหิตของมะกรูดในสัตว์ทดลองหรือในคนโดยตรง จึงยังไม่อาจระบุได้ว่าการดื่มชาใบมะกรูดจะช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ค่ะ