คำถาม : สกัดสารจากสมุนไพรวงศ์ zingiberaceae
  • เราจะสกัดสารจากสมุนไพรวงศ์ zingiberaceae ได้อย่างไรคะ
    มีวิธีใดบ้างที่เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ค่ะ

  • Date : 8/4/2559 16:51:00
คำตอบ : การสกัดสารสำคัญออกจากพืชแต่ละชนิดมีวิธีการจำเพาะที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางเคมีของสารที่ต้องการสกัด การสกัดสารสำคัญด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์จะคำนึงถึงคุณสมบัติการมีขั้วของสารที่ต้องการเพื่อใช้ในการเลือกตัวทำละลายที่เหมาะสม จากการสืบค้นข้อมูล พืชในวงศ์ขิง (zingiberaceae) สารสำคัญจะอยู่ในน้ำมันหอมระเหย โดยทั่วไปมักใช้วิธีกลั่นด้วยไอน้ำ ซึ่งต้องอาศัยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องทดลองค่ะ