คำถาม : วิตามินเอและซีจากการสกัดน้ำมันเมล็ดมะรุม
  • แล้วการสกัดน้ำมันเมล็ดมะรุมแบบไหนที่เมื่อสกัดแล้วในน้ำมันพบวิตามินเอ และซี บ้างครับ แล้วต้องใช้สารใดเป็นตัวทำละลายครับ ?
  • Date : 24/3/2559 17:22:00
คำตอบ : มีการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำมันเมล็ดมะรุมที่ได้จากวิธีบีบเย็น สกัดด้วยเฮกเซน และสกัดด้วยคลอโรฟอร์มและเมทานอลในอัตราส่วน 50:50 พบว่าน้ำมันมะรุมที่ได้จากการบีบเย็น จะมีปริมาณวิตามินอีสูงกว่าน้ำมันที่สกัดด้วยเฮกเซน หรือสกัดด้วยคลอโรฟอร์มและเมทานอล (1-2) และยังไม่พบการเปรียบเทียบปริมาณวิตามินเอและวิตามินซีที่พบในน้ำมันมะรุมที่สกัดด้วยวิธีที่แตกต่างกัน แต่เนื่องจากวิตามินซีเป็นวิตามินไม่ทนต่อความร้อน จึงคาดว่าการสกัดด้วยวิธีบีบเย็นจะสามารถคงปริมาณวิตามินในเมล็ดในมากกว่าการสกัดด้วยตัวทำละลายอื่นที่ต้องอาศัยความร้อนเข้ามาช่วยในการกระบวนสกัดค่ะ

อ้างอิงจาก :
1. Ogunsina BS, Indira TN, Bhatnagar AS, Radha C, Debnath S, Gopala Krishna AG. Quality characteristics and stability of Moringa oleifera seed oil of Indian origin. J Food Sci Technol. 2014;51(3):503-10.
2. Tsaknis J, Lalas S, Gergis V, Dourtoglou V, Spiliotis V. Characterization of Moringa oleifera variety Mbololo seed oil of Kenya. J Agric Food Chem. 1999;47(11):4495-9.