คำถาม : การสกัดน้ำมันเมล็ดมะรุม
  • วิธีการสกัดน้ำมันเมล็ดมะรุมมีวิธีอะไรบ้างครับ แล้วแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียอย่างไรครับ
  • Date : 24/3/2559 17:12:00
คำตอบ : การสกัดน้ำมันจากเมล็ดมะรุมมีหลายวิธี ที่นิยมคือ (1.) วิธีการบีบเย็น ทำได้โดยเมล็ดแก่มาบีบด้วยเครื่องอัดแบบ screw press เพื่อบีบให้ได้น้ำมันออกมาโดยตรง ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อนสามารถทำได้ในครัวเรือน น้ำมันจะไม่สัมผัสความร้อนโดยตรง จึงสามารถรักษาสารสำคัญที่สลายตัวได้เมื่อถูกความร้อน (2.) วิธีการการสกัดด้วยเฮกเซน โดยนำเมล็ดแก่มาบดแล้วนำไปสกัดด้วยเฮกเซน จากนั้นแยกเฉพาะชั้นของน้ำมันออกมา แล้วนำไปเติมสารเคมีเพื่อกำจัดตัวทำละลายส่วนเกินออก ซึ่งวิธีการหลังจะยุ่งยากและมีกรรมวิธีหลายขั้นตอนกว่า แต่มีข้อดีคือสามารถสกัดน้ำมันได้ในปริมาณมากกว่าการบีบเย็น และมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำมันมะรุมที่สกัดด้วยสองวิธีนี้ พบว่าปริมาณ oleic acid ซึ่งเป็นกรดไขมันหลักที่พบในน้ำมันมะรุมที่สกัดด้วย 2 วิธีนี้ไม่มีความแตกต่างกัน

อ้างอิงจาก Quality characteristics and stability of Moringa oleifera seed oil of Indian origin. J Food Sci Technol. 2014; 51(3):503–10.