คำถาม : พิลังกาสา
  • อยากทราบว่าสมุนไพรชื่อ พิลังกาสา เป็นอย่างไรครับ มีคุณสมบัติทางยา และ มีพิษ อย่างไรบ้างครับ
  • Date : 9/3/2559 16:44:00
คำตอบ : พิลังกาสา มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ardisia ionantha K. Larsen & C.M. Hu ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรง กิ่งก้านค่อนข้างมาก กิ่งมีเหลี่ยมสัน ผิวเกลี้ยง มีประเป็นปื้นดำจางๆ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีถึงรูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน ดอกออกเป็นช่อ จากซอกใบ และปลายกิ่ง ยาว 7-13 ซม. ดอกสีม่วง กลีบเลี้ยงบาง มีประสีม่วงเข้มหรือดำบริเวณโคนกลีบดอก ผลกลม

ปัจจุบันยังไม่พบรายงานการวิจัยฤทธิ์ทางยาและความเป็นพิษของพืชชนิดนี้ค่ะ อย่างไรก็ตามคุณสามารถสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นของพืชแต่ละชนิดได้ที่ฐานข้อมูล PHARM ซึ่งในฐานข้อมูลจะระบุถึงชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพรนั้น http://www.medplant.mahidol.ac.th/pharm/search.asp และสามารถค้นรูปภาพ รวมถึงสรรพคุณแผนโบราณของสมุนไพรได้ที่เว็บไซต์อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/siri/index.php?page=home ค่ะ