คำถาม : ยูจีนอลในกานพลู
  • ยูจีนอลในกานพลู สามารถใส่ไปในหมอนยางพาราได้หรือไม่ จะเกิดการทำปฏิกิริยาอะไรบ้าง อย่างไร
  • Date : 9/3/2559 16:42:00
คำตอบ : ยังไม่พบรายงานการนำยูจีนอลในกานพลูไปผสมในหมอนยางพารา จึงไม่สามารถระบุได้ว่าเมื่อใส่แล้วจะเกิดปฏิกิริยาอย่างไร แต่หากต้องการนำไปใส่ในหมอนยางพารา ต้องทำการทดสอบก่อนว่ายูจีนอลมีความคงตัวหรือไม่ และต้องใส่ในปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ เนื่องจากตัวยูจีนอลเป็นน้ำมันหอมระเหย หากใช้ในปริมาณที่สูงเกินไปอาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองได้