คำถาม : สมุนไพรมีกี่ชนิด
  • กลุ่มอาการของสมุนไพรมีกี่ชนิด
    สมุนไพรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกี่ชนิด
    สมุนไพรทั้วโลกมีกี่ชนิด
    สมุนไพรประเทศไทยมีกี่ชนิด

  • Date : 2/3/2559 16:33:00
คำตอบ : อ้างอิงจาก www.plantlist.org ปัจจุบันพืชทั่วโลกที่มีการระบุชื่อวิทยาศาสตร์แล้วประมาณ 382,423 ชนิด ซึ่งพืชเหล่านี้กระจายตัวอยู่ในพื้นที่แตกต่างกันทั่วโลก พืชชนิดเดียวกัน บางพื้นที่อาจใช้เป็นสมุนไพร แต่บางพื้นที่อาจไม่ถูกประโยชน์ ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุได้ว่า ในแต่ละประเทศ หรือทั่วโลกมีการนำพืชสมุนไพรเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์กี่ชนิดค่ะ