คำถาม : ยาสมุนไพรหมอสมหมาย
  • ยาสมุนไพรหมอสมหมายรักษามะเร็งทุกชนิดได้ปล่าวครับ
  • Date : 2/2/2559 16:05:00
คำตอบ : การรักษามะเร็ง มีแนวทางหลักๆ 2 ทาง คือ
1) การรักษาแผนปัจจุบัน เช่น ผ่าตัด ฉายรังสี เคมีบำบัด เป็นต้น
2) การรักษาแบบทางเลือก เช่น ใช้สมุนไพร สมาธิบำบัด อาหารบำบัด เป็นต้น
การรักษานั้นขึ้นอยู่กับชนิดและระยะของมะเร็ง การใช้สมุนไพรที่จะสามารถรักษามะเร็งได้ทุกชนิดนั้น ไม่สามารถตอบได้ว่าจริงหรือไม่ เพราะแม้แต่การรักษาแผนปัจจุบันยังต้องใช้วิธีการรักษาแบบผสมผสานที่ไม่เหมือนกันในผู้ป่วยมะเร็งแต่ละคน เพราะว่ามะเร็งแต่ชนิดมีการตอบสนองต่อการรักษาไม่เหมือนกัน