คำถาม : ยานัตถุ์
  • อยากทราบ ส่วนประกอบหลักของ ยานัตถุ์ และ ขั้นตอนวิธีการทำ
  • Date : 2/2/2559 16:04:00
คำตอบ : ยานัตถุ์ เป็นยาแผนโบราณประกอบด้วย สมุนไพรนานาชนิด ได้แก่ ยาสูบ สเปียร์มินต์ อบเชย เมนทอล การบูร พิมเสน โกฐสอ โกฐหัวบัว โกฐเชียง ปูนแดง เป็นต้น ซึ่งสูตรแต่ละสูตรเป็นลิขสิทธิ์ของแต่ละบริษัท ส่วนขั้นตอนวิธีทำก็เป็นลิขสิทธิ์เช่นกัน แต่ในภาพรวมก็คือ การนำส่วนประกอบตามสัดส่วนทั้งหมดผ่านการฆ่าเชื้อ โดยการอบให้แห้ง นำไปบดให้ละเอียด และนำไปแต่งกลิ่น แล้วบรรจุลงในภาชนะที่เตรียมไว้โดยมีการควบคุมคุณภาพด้วย