คำถาม : รากสามสิบ
  • ไม่ทราบวาสมุนไพรรากสามสิบ สามารถบรรเทาอาการปวดประจำเดือนได้หรือไม่ ถ้ารับประทานเป็นประจำจะมีสารพิษตกค้างไหมคะ
  • Date : 22/12/2558 14:15:00
คำตอบ : ไม่มีงานวิจัยทางคลินิกว่ารากสามสิบช่วยลดอาการปวดประจำเดือนได้ มีเพียงข้อมูลระบุการนำรากสามสิบมาใช้ผสมกับตัวยาอื่นเป็นยาตำรับช่วยลดอาการตกขาวและปวดประจำเดือน แต่ไม่ยืนยันผลการรักษาที่ชัดเจน และไม่มีข้อมูลการศึกษาความเป็นพิษเมื่อรับประทานเป็นประจำ ดังนั้นจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่ารากสามสิบมีอันตรายต่อร่างกายหรือไม่ อย่างไรก็ตามเนื่องจากรากสามสิบมีฤทธิ์เป็นไฟโตเอสโตรเจน อาจไปรบกวนระบบฮอร์โมนปกติของร่างกาย