คำถาม : การบูร
  • การบูร ทำให้เกิดพิษต่อไต-ตับ อย่างไร
  • Date : 22/12/2558 14:14:00
คำตอบ : ในกรณีรับประทาน มีรายงานว่าการรับประทานการบูร 3.5 กรัม ทำให้เสียชีวิตได้ และหากรับประทานเกินครั้งละ 2 กรัม จะทำให้หมดสติ และเป็นพิษต่อระบบทางเดินอาหาร ไต และสมอง และหากรับประทานในขนาดที่ต่ำ จะก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศรีษะ และกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ กลไกในการเกิดพิษยังไม่ทราบแน่ชัด ปกติแล้วร่างกายได้รับยาหรือสารพิษจะถูกส่งไปกำจัดทิ้งหรือขับออกที่ตับและไต และเมื่อกินการบูรเข้าไป การบูรจะจับตัวกับ glucuronic acid ในตับ เกิดเป็นสารประกอบที่ละลายน้ำได้ และถูกขับออกทางปัสสาวะ แต่หากได้รับในปริมาณสูงเกินไป ก็จะเกิดการตกค้างจนก่อให้เกิดอันตรายต่อตับและไตได้

Ref : Weiyang Chen, Ilze Vermaak and Alvaro Viljoen. Camphor—A Fumigant during the Black Death and a Coveted Fragrant Wood in Ancient Egypt and Babylon—A Review. Molecules 2013;18:5434-54.