คำถาม : เห็ดหลินจือ
  • สวัสดีค่ะ อยากสอบถามข้อมูลเรื่องการทานดอกหลินจือ เราสามารถนำดอกหลินจือแบบสด มาต้มดื่มได้ไหมค่ะ? แล้วคุณค่าทางยายังอยู่ครบไหมค่ะ หรือว่าต้องนำไปผ่านกระบวนกรรมวิธีการอบแห้งก่อน ถึงจะได้ประโยชน์มากที่สุดค่ะ
  • Date : 8/12/2558 14:30:00
คำตอบ : การนำเห็ดหลินจือสดมาต้มน้ำดื่ม จะได้รับสารสำคัญน้อยมาก เนื่องจากมีงานวิจัยระบุว่าสารสำคัญจะพบได้ในส่วนสปอร์ของเห็ดหลินจือมากกว่าส่วนดอก และมีการทดสอบพบว่าสปอร์ที่กะเทาะผนังหุ้มมีสารสำคัญและฤทธิ์ทางยาดีกว่าสปอร์ที่ไม่กะเทาะผนังหุ้ม ทั้งนี้เพราะว่าผนังหุ้มสปอร์มีผนังหนา 2 ชั้น ผนังชั้นนอกเรียบ ผนังชั้นในยื่นคล้ายหนามไปชนผนังชั้นนอก และการต้มสปอร์ที่ไม่กะเทาะผนังหุ้มด้วยน้ำจะสกัดสารกลุ่ม polysaccharides ได้บ้าง แต่ปริมาณน้อยกว่าสปอร์ที่กะเทาะผนังหุ้ม การสกัดด้วยตัวทำละลายแอลกอฮอล์ หรือ dichloromethane ก็ไม่สามารถสกัดสารสำคัญกลุ่ม triterpenoids ออกจากสปอร์เห็ดหลินจือที่ไม่กะเทาะผนังหุ้ม นอกจากนี้ในสภาวะที่เป็นกรด หรือเป็นด่าง เลียนแบบสภาวะของกระเพาะและลำไส้ ตามลำดับ ก็ไม่สามารถทำลายผนังหุ้มของสปอร์ได้ ดังนั้น การรับประทานสปอร์เห็ดหลินจือเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและคุณค่าทางยา จึงต้องผ่านกระบวนการกะเทาะผนังหุ้มสปอร์ออกก่อน เพื่อให้สารสำคัญถูกสกัดออกจากสปอร์และสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้สูงสุด สำหรับเทคนิคในการกระเทาะเปลือกสปอร์เห็ดหลินจือในปัจจุบัน มีการใช้เครื่องกระเทาะเปลือกสปอร์โดยเฉพาะ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ค่ะ

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/service-knowledge-clip-info.php?id=32
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/researchknowledge/article/19
http://www.gpo.or.th/Portals/6/Newsletter/RDINewsYr22No3-3.pdf
http://www.nstda.or.th/news/17776-research-development-nstda-lingzhi