คำถาม : เปลือกเมล็ดมะขาม
  • งานวิจัยเกี่ยวกับการให้สัตว์รับประทานเปลือกเมล็ดมะขามคะ ว่ามีผลดีและผลเสียอย่างไรเมื่อสัตว์กระเพาะเดี่ยวและกระเพาะรวมรับประทานเข้าไปในปริมาณใดถึงจะมีผลดี
  • Date : 1/12/2558 16:40:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล งานวิจัยเกี่ยวกับการรับประทานสารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะขามในสัตว์กระเพาะเดี่ยวส่วนใหญ่จะเป็นการทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในหนูทดลอง ซึ่งพบว่ามีฤทธิ์ต้านการเกิดอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ลดการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร เป็นต้น และยังไม่พบรายงานความเป็นพิษ นอกจากนี้ จากรายงานการทดลองการให้ไก่เนื้อกินอาหารที่ผสมเปลือกเมล็ดมะขามที่กำจัดแทนนินออกแล้วขนาด 100 มก./กก. พบว่าสามารถช่วยลดภาวะความเครียดที่เกิดจากความร้อน (heat stress) และต้านการเกิดอนุมูลอิสระ แต่พบผลเสียคือ ไก่ดื่มน้ำมากขึ้น มีขนาดความยาวของตับอ่อนและลำไส้เล็กมากขึ้น โดยสันนิษฐานว่าอาจเป็นผลจาก polysaccharides ที่ย่อยไม่ได้

ส่วนงานวิจัยในสัตว์กระเพาะรวม มีรายงานการวิจัยระบุว่าวัวที่รับประทานเปลือกเมล็ดมะขามที่มีแทนนินความเข้มข้นต่ำ (0.74%) ผสมในอาหารขนาด 25 -75 ก./ กก. มีผลลดการย่อยโปรตีน แต่ไม่มีผลต่อการย่อยเส้นใยและสารอื่นๆ และสามารถช่วยเพิ่มน้ำหนักตัวและปริมาณโปรตีนในน้ำนมวัวได้ นอกจากนี้ยังพบว่าแทนนินที่สกัดได้จากส่วนเปลือกเมล็ดมะขามสามารถลดระดับการผลิตก๊าซในระยะแรกของการหมักอาหารในลำไส้ของวัว และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์โปรตีนของจุลินทรีย์ในลำไส้วัวอีกด้วย