คำถาม : การทำเซรั่มจากผลโทงเทงป่า
  • สนใจการทำเซรั่มจากผลโทงเทงป่า โดยจะสกัดวิตามินซีออกมาจากโทงเทงป่าซึ่งก็กลัวว่าวิตามินซีจะสลายไปคะ มีวิธีการไหนมั้ยคะที่ทำให้สกัดวิตามินซีมาได้ และวิธีการทำเซรั่มมีสารใดเป็นส่วนประกอบหลักบ้างคะ
  • Date : 1/12/2558 16:39:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล หลักการสกัดวิตามินซีโดยดัดแปลงจากวิธีการของ Ponting (1943) และ Deepa et al. (2006) คือ นำส่วนของพืชที่ต้องการสกัดหั่นให้ละเอียดและบด จากนั้นสกัดด้วยกรด oxalic acid หรือ metaphosphoric acid (โดยมีอัตราส่วนน้ำหนักต่อปริมาตรสารสกัดเท่ากับ 1:2) เนื่องจาก วิตามินซีมีความคงตัวในสารละลายที่เป็นกรด แต่หากเป็นด่าง ความร้อน และเมื่อสัมผัสกับอากาศจะทำให้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้ง่าย การใช้กรดทั้งสองชนิดนี้จะช่วยป้องกันการทำงานของเอนไซม์ในพืชที่จะไปทำลายวิตามินซีระหว่างการสกัด จากนั้นนำสารละลายที่ได้ไปเหวี่ยงให้ตกตะกอนด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูง (centrifuge) จากนั้นจึงนำส่วนของเหลวใสที่ได้ (crude extract) ไปวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินซีต่อไป ในกระบวนการสกัดต้องทำภายใต้อุณหภูมิ 4°C เท่านั้น และในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์วิตามินซี ควรเก็บในขวดทึบแสง และเก็บไว้ในที่เย็น ห้ามถูกแสงแดด ความร้อน และสัมผัสกับสารละลายด่าง

เซรั่ม ในทางการค้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เราได้ยินบ่อยๆ นั้น หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ (Active Ingredients) อยู่ในปริมาณสูง โดยเชื่อว่าการใช้เซรั่มที่มีความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ปริมาณสูง จะแสดงผลลัพธ์ให้เห็นความแตกต่างมากกว่า หรือให้ผลดีกว่าการใช้ครีมหรือโลชันทั่วไป ซึ่งมีสารออกฤทธิ์ผสมอยู่ในปริมาณน้อย ส่วนประกอบหลักของเซรั่มอาจเป็นสารออกฤทธิ์ชนิดต่างๆ เช่น วิตามิน หรือสารสำคัญจากพืช โดยมักผสมอยู่ในรูปแบบเจลหรืออิมัลชั่น