คำถาม : ยาสมุนไพรบรรเทาปวดประจำเดือน
  • อยากสอบถามว่า มีสมุนไพรที่สามารถนำมาใช้เป็นยาแก้ปวดประจำเดือน (นำมาอัดเป็นเม็ดหรือแคปซูล) แทนยาเคมีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้หรือไม่ หากสามารถนำมาใช้ได้รบกวนช่วยแนะนำหน่อยครับ
  • Date : 20/11/2558 15:27:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า มีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรที่ถูกนำมาศึกษาเพื่อบรรเทาอาการปวดประจำเดือน ได้แก่ ตังกุย กระเทียม ไพล แต่การทดลองดังกล่าวยังเป็นเพียงการศึกษาในสัตว์ทดลองและพบว่ามีฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อมดลูกเท่านั้น ยังไม่พบงานวิจัยในคน ส่วนสมุนไพรที่มีงานวิจัยทางคลินิกว่าสามารถบรรเทาอาการปวดประจำเดือนได้แก่

- น้ำมันจาก Evening Primrose โดยมีรายงานว่าการอาสาสมัครหญิงรับประทานน้ำมัน Evening Primrose วันละ 6-8 แคปซูลเทียบกับยาหลอก สามารถ ช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนได้

- น้ำมันหอมระเหยของเทียนข้าวเปลือก (Fennel drop 2%) โดยให้อาสาสมัครที่มีอาการปวดประจำเดือนในระดับปานกลางถึงรุนแรงรับประทาน Fennel drop 2% จำนวน 25 หยด (1 มล. มีสาร anethole 15.5 มก.) ทุก 6 ชม. พบว่า Fennel drop 2% มีประสิทธิภาพในการบรรเทาปวดได้ดีเทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบัน

- แคปซูลสารสกัดด้วยเอทานอลจากใบฝรั่ง (ในสารสกัดขนาด 300 มก. จะต้องมีปริมาณฟลาโวนอล 1 มก.) เมื่อให้อาสาสมัครที่มีอาการปวดประจำเดือนรับประทานขนาด 3-6 มก./วัน พบว่าสามารถช่วยลดอาการปวดประจำเดือนได้

Ref : ฐาน PHARM