คำถาม : ยาแก้ลมอัมพฤกษ์และยาผสมโคคลาน
  • สวัสดีค่ะ มีข้อสงสัยอยากจะสอบถาม ยาแก้ลมอัมพฤกษ์และยาผสมโคคลาน มีข้อห้ามร่วมใช้กับยาแผนปัจจุบัน หรือไม่คะ? ส่งผลดีผลเสียอย่างไร?
  • Date : 3/11/2558 13:22:00
คำตอบ : ยาแก้ลมอัมพฤกษ์ และยาผสมโคคลาน เป็นยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก จากรายงานคู่มือการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ยังไม่พบรายงานการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาแผนปัจจุบันกับยาสมุนไพรทั้งสองตำรับ อย่างไรก็ตามยาแก้ลมอัมพฤกษ์มีข้อห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ เด็ก และผู้ที่เป็นไข้ และมีข้อระมัดระวังการใช้ยาต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ และพบรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแก้ลมอัมพฤกษ์คือเกิดแสบร้อนยอดอก