คำถาม : พิษของปอกะบิดกับหญ้าหวาน
  • ผู้ป่วยกินปอกะบิดกับหญ้าหวานมา แล้วมีอาการเหนื่อยเพลีย มึนชาปลายมือปลายเท้า มึนชาตามร่างกาย หายใจเร็ว มีอาการมือจีบเกร็งร่วมด้วย ไม่ทราบว่าสามารถเกิดจากสมุนไพร 2 ตัวนี้ได้หรือไม่
  • Date : 26/10/2558 10:04:00
คำตอบ : จากการสืบค้นรายงานความเป็นพิษของปอบิดมีการศึกษางานวิจัยเพียง 1 ฉบับ ถึงการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันในหนู พบว่าขนาดที่ทำให้หนูตายเป็นจำนวนครึ่งหนึ่ง (LD50) มีค่าเท่ากับ 3.2 ก./กก.โดยไม่พบอาการข้างเคียงอื่นๆ ส่วนหญ้าหวานนั้นพบค่า LD50 ในหนูแรทและหนูเม้าส์ คือมากกว่า 15 ก./กก. และค่า LD50ในหนูแฮมสเตอร์เพศผู้และเพศเมีย เท่ากับ5.20 และ 6.10 ก./กก. ตามลำดับ และพบว่าสาเหตุหลักที่ทำในหนูแฮมสเตอร์ตายคือการทำงานของไตล้มเหลว เนื่องจากสารสตีวีออลไปทำลายท่อไตส่วนต้น ส่วนการทดสอบพิษแบบเรื้อรังพบว่าเมื่อป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของสาร stevioside ขนาด 500 มก./กก.อาหาร นาน 22 เดือน ไม่พบความเป็นพิษ หรือก่อให้เกิดความผิดปกติใดๆ

อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดว่าอาการของผู้ป่วยเกิดจากการรับประทานปอปิดและหญ้าหวานหรือไม่ แนะนำให้ผู้ป่วยหยุดการใช้สมุนไพร เพื่อสังเกตอาการว่าดีขึ้นหรือไม่ หากหยุดแล้วยังไม่ดีขึ้น ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจการทำงานของร่างกายโดยละเอียดค่ะ