คำถาม : ใบบัวบก
  • อยากทราบวิธีสกัดสารสกัดสาร asiaticoside, asiatic acid และ madecassic acid ในใบบัวบกค่ะ
  • Date : 19/10/2558 16:02:00
คำตอบ : สารasiaticoside, asiatic acid และ madecassic acid เป็นสารกลุ่มไตรเทอร์ปีนที่พบในบัวบก ซึ่งมีหลักการโดยคร่าวคือ น้ำบัวบกไปหมักในเมทานอล จากกรองและนำไประเหยเอาตัวทำละลาย (เมทานอล) ออก จะได้สารสกัดหยาบของบัวบก จากนั้นนำสารสกัดหยาบนี้ไปทำให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิคคอลัมน์โครมาโตกราฟี โดยทั่วไปวัฎภาคเคลื่อนที่ที่จะใช้จะเริ่มจากตัวทำละลายที่มีขั้วน้อยไปยังตัวทำละลายที่มีขั้วมาก เช่น petroleum ether หรือ hexane < chloroform < ethyl acetate < ethanol < methanol เป็นต้น ก็ได้สาร asiaticoside, asiatic acid และ madecassic acid ออกมา