คำถาม : การสกัดกระชายดำ
  • พอดีได้อ่านเปเปอร์เกี่ยวการสกัดกระชายดำด้วย dichloromethane ค่ะ แต่ทำไมต้องนำมาแช่ ใน 95% ethanol 2 วันก่อนที่จะเอาไปสกัดคะ แล้วข้อดีข้อเสียของการสกัดด้วย dichloromethane คืออะไรคะ และทำไมต้องสกัดทั้งหมด 3 ครั้งค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 19/10/2558 15:59:00
คำตอบ : ปกติแล้วกรรมวิธีในการสกัดสารแต่ละชนิดนั้นมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับกลุ่มสารที่ต้องการแยกออกมา ซึ่งตัวทำละลายที่จะเลือกใช้ ต้องเหมาะกับความเป็นขั้วของสารที่ต้องการสกัด และตัวทำละลายที่ดีควรละลายสารที่ต้องการสกัดได้มาก มีจุดเดือดไม่สูงนักเพื่อที่จะกำจัดออกไปจากสารที่ต้องการได้ง่ายหลังการสกัด ต้องไม่ทำปฏิกิริยากับสารหรือกับตัวทำละลายอื่นที่จะใช้ร่วมกัน ไม่ติดไฟง่าย และไม่มีพิษ สำหรับ dichloromethane เป็นสารประกอบกลุ่มคลอโรคาร์บอนที่มีจุดเดือดต่ำ ระเหยง่าย และไม่ละลายน้ำ เมื่อนำไปใช้สกัดสารก็จะสามารถแยกตัวทำละลายมาได้โดยง่าย