คำถาม : การสกัด
  • 1. อยากทราบวิธีสกัดสมุนไพรด้วยแอลกอฮอล์ค่ะ ว่ามีวิธีการอย่างไร ที่ไม่ยุ่งยากและประชาชนทั่วไปสามารถทำได้ ไม่ต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
    2.มีสมุนไพร หรือหรือ ผลไม้ อะไร ชนิดไหนบ้างคะที่ใช้วิธีที่กลาวมาข้างต้นได้

  • Date : 29/9/2558 11:27:00
คำตอบ : 1. การสกัดสมุนไพรด้วยแอลกอฮอล์แบบง่ายๆ ก็คือ การนำสมุนไพรมาหมัก หรือดองด้วยแอลกอฮอล์ วิธีการเตรียม คือ นำสมุนไพรหั่นเป็นชิ้นเล็ก หรือบดเป็นผงหยาบๆ แล้วใส่เหล้า หรือแอลกอฮอล์ให้ท่วมสมุนไพร ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ ก็จะได้สารสกัดแอลกอฮอล์ของสมุนไพรนั้นๆ ทั้งนี้แอลกอฮอล์ทั่วไปที่นิยมใช้จะเป็น 95% เอทิลแอลกอฮอล์ ส่วนการนำไปใช้แล้วแต่วัตถุประสงค์ โดยอาจทำให้สารสกัดเข้มข้นขึ้นโดยการระเหยส่วนแอลกอฮอล์ออกก่อน
2. สามารถนำสมุนไพรต่างๆมาสกัดด้วยแอลกอฮอล์ได้ แต่ขึ้นอยู่กับว่าสารที่ต้องการสกัดในสมุนไพรนั้นต้องเป็นสารที่ละลายได้ในแอลกอฮอล์