คำถาม : อยากทราบข้อมูลความเป็นพิษของสะเดา
  • มีผู้ป่วยรายนึงให้ข้อมูลว่ารับประทานสะเดาเป็นประจำทุกวันเพื่อช่วยรักษาเบาหวาน แล้วตรวจพบว่าไตวาย อยากทราบว่าสะเดาช่วยรักษาเบาหวานได้หรือไม่ แล้วมีพิษหรือมีผลอย่างไรต่อร่างกายบ้างคะ
  • Date : 14/9/2558 10:09:00
คำตอบ : มีรายงานวิจัยในสัตว์ทดลองว่าสารสกัดสะเดา สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ แต่ยังไม่มีการศึกษาในคน ส่วนความเป็นพิษนั้นมีงานวิจัยว่าทำให้เกิดพิษที่ตับได้ โดยทำให้ตับอักเสบ และเยื่อหุ้มตับหนาขึ้น โดยความรุนแรงขึ้นกับขนาดที่ใช้ ส่วนความเป็นพิษที่ไตยังไม่พบรายงานการศึกษาวิจัย อย่างไรก็ตาม ในผู้ป่วยเบาหวาน แนะนำควรปรึกษาแพทย์ในการใช้สมุนไพรเพื่อความปลอดภัยค่ะ