คำถาม : ถั่งเช่ากับการเสริมสุขภาพ
  • ขอเรียนสอบถามว่าถั่งเช่าสามารถรักษาอาการถุงลมโป่งพองได้ได้แค่ไหน หากทานร่วมกับเห็ดหลินจือดีหรือไม่ และอาการไตวายเรื้อรังทานได้หรือไม่ครับ
  • Date : 14/9/2558 10:07:00
คำตอบ : ยังไม่มีรายงานวิจัยว่าถั่งเช่ารักษาอาการถุงลมโป่งพองได้ และการรับประทานร่วมกับเห็ดหลินจือก็ไม่สามารถตอบได้ว่าจะมีผลดีหรือผลเสียอย่างไร

ส่วนการรักษาอาการไตวายเรื้อรัง มีการศึกษาพบว่า การฟื้นฟูระบบการทำงานของไต ในผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรังเมื่อให้รับประทานถั่งเช่าปริมาณ 3-5 กรัม/วัน พบว่าถั่งเช่าทำให้การทำงานของไตมีประสิธิภาพดีขึ้น และพบว่าหลังจากให้ผู้ป่วยรับประทานถั่งเช่าต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 1 เดือน สามารถช่วยลดอาการแทรกซ้อนต่างๆ ที่เกิดจากภาวะไตวาย ได้แก่ ลดความดันโลหิต ลดระดับโปรตีนในปัสสาวะ ลดการเกิดภาวะโลหิตจาง และช่วยเพิ่มเอนไซม์ superoxide dismutase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ช่วยกำจัดอนุมูลอิสระ และมีรายงานว่าการให้ผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่องจากการใช้ยา gentamycin โดยให้รับประทานถั่งเช่า 4.5 กรัม/วัน มีผลทำให้ระบบการทำงานของไตดีขึ้นเป็นปกติ 89% เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมหลังจากรับประทานถั่งเช่าภายใน 6 วัน

อย่างไรก็ตาม มีข้อควรระวังในการรับประทานถั่งเช่า คือ ควรระมัดระวังการใช้ถั่งเช่าในผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด เพราะจะไปเสริมฤทธิ์กับยาลดระดับน้ำตาลในเลือด ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่าปกติ อาจเกิอันตรายได้ และอาจเสริมฤทธิ์กับยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดทำให้มีเลือดออกได้ง่าย