คำถาม : เพชรสังฆาตในสาธารณสุขมูลฐาน
  • ยาเพชรสังฆาตที่ให้รับประทานพร้อมกล้วย เดิมเป็นยาที่อยู่ในสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐานหรือไม่คะ เห็นว่าตอนนี้ไม่มีอยู่แล้ว ถ้าเคยมีอยู่ ทำไมจึงถูกเอาออกคะ
  • Date : 7/8/2558 16:36:00
คำตอบ : เพชรสังฆาตที่ให้รับประทานพร้อมกล้วยเป็นการใช้ตามภูมิปัญญา ยังไม่ถูกจัดอยู่ในรายชื่อของสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน แต่มีปรากฏอยู่ในบัญชียาจากสมุนไพรของบัญชียาหลักแห่งชาติ ในหมวดของกลุ่มยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก ซึ่งเป็นยาในรูปแบบของยาแคปซูล ส่วนรายละเอียดอื่นๆ คงต้องสอบถามกับทางกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยตรงค่ะ