คำถาม : ฟอร์มาลีน
  • รบกวนเรียนถามเกี่ยวกับ "ฟอร์มาลีน" ค่ะ
    1. มีสมุนไพรที่แก้พิษ "ฟอร์มาลีน" น้ำยาฉีดศพ ที่เรารับประทานอาหารสะสมในร่างกาย หรือเฉียบพลันไหมคะ
    2. มีวิธีล้างพิษ "ฟอร์มาลีน" ในวัตถุดิบต่างๆ ก่อนนำมาปรุงอาหารไหมคะ
    - เคยเห็นรายการทีวี ไม่ทราบจำผิดไหมว่า รพ.ศิริราชก่อนทิ้งน้ำยาดองชิ้นเนื้อ "ฟอร์มาลีน" จะทำการผสม "แอมโมเนีย" เพื่อจางพิษเจ้า "ฟอร์มาลีน" นี้"แอมโมเนีย" ที่ว่านี้ ใช่ที่เขาชุบสำลีให้คนเป็นลมดมรึไม่คะ ถ้าใช่เอามาใช้จางพิษ "ฟอร์มาลีน" ในวัตถุดิบก่อนปรุงอาหารได้ไหมคะ

  • Date : 7/8/2558 16:34:00
คำตอบ : 1. ขณะนี้ยังไม่มีรายงานการใช้สมุนไพรในการแก้พิษฟอร์มาลีนค่ะ

2. คำแนะนำในการกำจัดฟอร์มาลีนออกจากผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ (ปลา) คือ ให้แช่ในน้ำที่ผสมกับเกลือในอัตราส่วน น้ำ : เกลือ = 90 : 10 โดยสำหรับผักให้แช่อย่างน้อย 10 - 15 นาที สำหรับผลไม้ให้แช่อย่างน้อย 1 ชั่วโมง สำหรับปลาให้แช่อย่างน้อย 1 ชั่วโมง 30 นาที แล้วล้างน้ำสะอาดอีกครั้ง ซึ่งจะสามารถกำจัดฟอร์มาลีนได้ 90 – 95%

- ในทางการแพทย์จะใช้ 1% ammonium carbonate เป็นส่วนหนึ่งในการกำจัดพิษของฟอร์มาลีนออกจากร่างกาย ซึ่งจะอยู่ภายใต้ความดูแลของแพทย์ค่ะ และขณะนี้ยังไม่มีรายงานการใช้แอมโมเนียเพื่อการล้างผักผลไม้ค่ะและส่วนใหญ่แอมโมเนียจะถูกใช้เป็นยาภายนอกมากกว่า ไม่ใช้กับอาหาร
แนะนำว่าล้างผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ ด้วยน้ำผสมกับเกลือตามวิธีในข้อ 2 ก็น่าจะเพียงพอในการกำจัดฟอร์มาลีนในอาหารแล้วค่ะ