คำถาม : หอมหัวใหญ่
  • หอมหัวใหญ่ดูดซับสารตะกั่วได้จริงหรือไม่ หากดูดซับได้จริง หอมหัวใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
  • Date : 15/6/2558 15:25:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยพบว่า การปลูกพืชชนิดบริโภคหัวเช่น ต้นหอม ลงในดินที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนในปริมาณสูง จะมีการดูซึมตะกั่วเข้าไปสะสมบริเวณช่องว่างระหว่างเซลล์ ผนังเซลล์ และ vacuoles และยังพบว่ามีผลทำให้การแบ่งนิวเคลียสระยะ mitotic เกิดความผิดปกติ เกิดความเสียหายของโครโมโซม และยับยั้งการเจริญเติบโตของราก (อ้างอิง Lead toxicity in plants, Braz. J. Plant Physiol. 2005: vol.17 no.1)

Ref : http://scielo.br/scielo.php?pid=S1677-04202005000100004&script=sci_arttext&tlng=en