คำถาม : กรดไหลย้อน
  • อยากทราบวิธีรักษากรดไหลย้อนให้หายขาดโดยไม่ต้องทานยานานๆค่ะ เพราะเป็นอยู่ทำตามหมอทุกอย่างแต่ไม่หายสักที กลัวกินยาแผนปัจจุบันมากจะไม่ดี
  • Date : 25/5/2558 10:55:00
คำตอบ : การรักษากรดไหลย้อนที่สำคัญที่สุดอยู่ที่ผู้ป่วยเอง ควรปฏิบัติตนโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมการดำเนินชีวิต เช่น
- ไม่ควรรับประทานอาหารแต่ละมื้อในปริมาณมากเกินไป แต่ควรรับประทานบ่อยครั้งๆละน้อย
- หลีกเลี่ยงอาหารประเภททอด อาหารไขมันสูง อาหารที่มีรสเปรี้ยวจัด/เผ็ดจัด
- หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำชากาแฟ น้ำอัดลมสุรา และการสูบบุหรี่
- ไม่ควรนอนหรือเอนกายทันทีหลังจากรับประทานอาหาร ควรเว้นอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
- ออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอ และรักษาตนไม่ให้เครียด
ในกรณีที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น จำเป็นต้องใช้ยาร่วมด้วย ควรรับประทานยาตามกำหนดอย่างเคร่งครัด และถ้ามีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรและในรายที่ใช้ยาไม่ได้ผลหรือมีภาวะแทรกซ้อน อาจจำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดซ่อมแซมหูรูดซึ่งขึ้นกับการวินิจฉัยของแพทย์

อ้างอิง บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ““เกิร์ด”(GERD) -โรคกรดไหลย้อน” เวปไซต์คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล