คำถาม : ปริมาณการบริโภคของไม้ฝางเสน
  • ไม้ฝาง เสนนำไปต้มน้ำบริโภค ดื่ม ดื่มได้เยอะมากน้อยแค่ไหน มีข้อควรระวังหรือไม่ มี พิกัดปริมาณ ที่ควรทาน หนึ่งคนต่อหนึ่งวันกี่กรัม ขอบคุณครับ
  • Date : 18/5/2558 10:51:00
คำตอบ : มีรายงานวิจัยการประเมินความเป็นพิษเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลันของสารสกัดแก่นฝางในหนูขาวโดยป้อนสารทางปากครั้งเดียวในขนาด 5,000 มก./กก. และป้อนสารในขนาด 250, 500 และ 1,000 มก./กก. ทุกวันเป็นเวลา 30 วันพบว่าสารสกัดแก่นฝางไม่ก่อให้เกิดทั้งความเป็นพิษเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลันในหนูขาวเพศเมียและเพศผู้ อย่างไรก็ตามยังไม่พบรายงานการเกิดพิษหรือการศึกษาความเป็นพิษของฝางในคน ดังนั้นจึงยังไม่สามารถบอกถึงขนาดและปริมาณที่เหมาะสมและปลอดภัยในการรับประทาน