คำถาม : สมุนไพรแทนสารกันบูดในสบู่ 2
  • ปัจจุบันผมทำสบู่จากน้ำมันธรรมชาติหลายๆ ชนิดรวมกันด้วยกระบวนการ hot process โดยพยายามหลีกเลี่ยงสารเคมีกันเสีย แต่สบู่ที่ได้มีอายุค่อนข้างสั้น(มีกลิ่นหืน) ถึงแม้จะเก็บรักษาไว้ในบรรจุภัณท์โดยใช้ฟิล์มหดก็ยังเก็บไว้ได้ไม่นาน ในขั้นตอนการผลิตผมเพิ่มกรดมะนาวเข้าไป (โดยใช้น้ำมะนาวหรือน้ำมะกรูดสดๆ) แต่ก็ช่วยได้ไม่มากนัก อยากทราบว่าถ้าเพิ่มน้ำมะนาวหรือมะกรูดหรือกรดจากน้ำมะขามจะช่วยได้หรือเปล่าครับ? หรือถ้าใช้เป็นสารสกัดจากมะนาว,มะกรูดหรือมะขามจะช่วยได้มากกว่าหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ
  • Date : 27/4/2558 10:15:00
คำตอบ : โดยปกติแล้วการใช้สมุนไพรในเครื่องสำอาง จะแนะนำให้ใช้รูปของสารสกัดมากกว่าการเติมสมุนไพรสด เพราะสารสกัดจะใช้ในปริมาณน้อยแต่ได้สารสำคัญมากกว่า อีกทั้งการใช้สมุนไพรสดจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์มากกว่า ซึ่งจะส่งผลต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
               หลักการเติมสมุนไพรในสูตรสบู่จะมีหลักการดังนี้
               1. สารสกัดน้ำ ให้ทดแทนในส่วนน้ำ ลดปริมาณน้ำที่ใช้ตามน้ำหนักของสารสกัดที่เติมเข้ามา ขนาดสูงสุดที่ใช้ได้ คือ แทนที่ปริมาณน้ำทั้งหมดในสูตร แต่ในกรณีที่เป็นน้ำคั้นพืชที่ไม่สามารถทนความร้อนได้ ไม่ควรใช้แทนที่น้ำทั้งหมด เพราะความร้อนอาจะทำลายสารสำคัญต่างๆ ในสารสกัดได้ อย่างไรก็ตาม การใช้สารสกัดน้ำต้องระวังเรื่องการปนเปื้อนเชื้อรา เมื่อทิ้งไว้เป็นเวลานาน
               2. สารสกัดในน้ำมัน ให้ใช้แทนที่ส่วนน้ำมันที่ใช้ โดยไม่ต้องลดปริมาณด่าง
               3.สารสกัดแอลกอฮอล์ สามารถเติมตามเปอร์เซนต์ที่ต้องการ โดยไม่ต้องปรับสัดส่วนสูตร โดยให้เติมภายหลังผสมสบู่กับน้ำด่างเข้าด้วยกันแล้ว
               4.ผงสมุนไพรสด ให้เติมสมุนไรภายหลังผสมสบู่กับด่างเข้าด้วยกันแล้ว โดยไม่ต้องปรับลดสัดส่วนสูตร