คำถาม : ใบยอ กับ มะตูมแห้ง รักษาโรคไตเสื่อมจริงหรือไม่
  • ใบยอ กับ มะตูมแห้ง นำมาต้มรวมกันรักษาโรคไตเสื่อมจริงหรือไม่
  • Date : 20/4/2558 10:06:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลยังไม่พบรายงานการนำใบยอกับมะตูมแห้งมาต้มดื่มเพื่อรักษาอาการไตเสื่อม รวมถึงไม่พบงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคไตของพืชทั้งสองชนิด ทั้งในรูปของพืชเดียวและใช้ร่วมกัน อย่างไรก็ตามหากผู้ป่วยมีอาการของโรคไต ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และไม่แนะนำให้ใช้สมุนไพรเสริมในการรักษาอาการ เนื่องจากไตทำหน้าที่กรองของเสียออกจากร่างกาย การใช้สมุนไพรเสริมอาจจะยิ่งไปเพิ่มภาระให้ตับและไตทำงานมากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบกับอาการของโรคที่เป็นอยู่ค่ะ