คำถาม : สมุนไพรทดแทนยาสูบ
  • มีคำถามเกี่ยวกับสมุนไพรเล็กน้อยครับ ในโลกเรานี้พอจะมีสมุนไพรอะไรบ้างที่นำมาสูบแทนใบยาสูบของบุหรี่ได้บ้างครับ สมุนไพรที่สูบแล้วเกิดประโยชน์มากกว่าโทษพอจะมีหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
  • Date : 13/4/2558 10:04:00
คำตอบ : ในขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีพืชชนิดอื่นที่มีสารนิโคตินและนำไปใช้เป็นไส้บุหรี่ทดแทนใบยาสูบได้ และสมุนไพรที่สามารถนำไปสูบแล้วเกิดประโยชน์ มักจะเป็นการใช้ตามภูมิปัญญาแผนโบราณ เช่น ดอกปีบ ดอกลำโพง ที่มีฤทธิ์ขยายหลอดลม ช่วยบรรเทาอาการหอบหืด แต่สมุนไพรเหล่านี้มีความเป็นพิษเช่นกัน หากใช้ในขนาดที่สูงเกินไปอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ จึงไม่ควรนำไปใช้โดยนอกเหนือการดูแลของแพทย์ อย่างไรก็ตามสมุนไพรเหล่านี้ไม่สามารถใช้แทนใบยาสูบได้เนื่องจากมีคุณสมบัติและสรรพคุณแตกต่างกันค่ะ