คำถาม : รางจืด
  • เราจะเอารางจืดแบบแคปซูนมาผอกหน้า เพื่อรักษาสิวได้ไม่ค่ะ หรือต้องใช้อะไรพอกลดการอักเสบ แดง ของสิวได้ค่ะ
  • Date : 30/3/2558 11:03:00
คำตอบ : มีรายงานวิจัยของรางจืด พบเพียงว่าสารสกัดน้ำของรางจืดออกฤทธิ์ต้านการอักเสบ แต่อย่างไรก็ตามเป็นการวิจัยในสัตว์ทดลอง ยังไม่มีผลการวิจัยในคน