คำถาม : มะรุมกับการรักษาความดันโลหิตสูง
  • มะรุมผลบรรจุแคปซูลมีผลในการช่วยลดความดันโลหิตสูงหรือไม่ครับ และทำให้เอนไซม์ตับเพิ่มขึ้นหรือไม่ครับ
  • Date : 16/3/2558 10:53:00
คำตอบ : มะรุม : ยังไม่มีรายงานการวิจัยในคน พบเพียงการทดลองในสัตว์ทดลองว่า การฉีดสารสกัดจากใบมะรุมให้แก่หนูแรททางหลอดเลือดดำขนาด 1-10 มก./กก. ของน้ำหนักตัว มีผลทำให้ความดันโลหิตลดลง แต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนว่ามะรุมสามารถลดความดันโลหิตในคนได้
               ปัจจุบันมีรายงานว่าผู้ที่รับประทานมะรุมติดต่อกันเป็นเวลานาน มีผลทำให้เอนไซม์ในตับเพิ่มสูงขึ้น และเมื่อหยุดรับประทานเอนไซม์ก็กลับสู่ค่าปกติ แสดงให้เห็นว่ามะรุมอาจเป็นพิษต่อตับ และสารสกัดจากใบมะรุมมีฤทธิ์ทำให้เกิดการแท้ง ดังนั้นควรระมัดระวังการใช้ในสตรีมีครรภ์ และหากใช้มะรุมติดต่อกันเป็นเวลานานๆ ควรตรวจสภาพการทำงานของตับ