คำถาม : เทคนิคที่ใช้ในการแยกสารให้ได้สารบริสุทธิ์
  • 1. เมื่อเรานำสมุนไพรมาสกัดหยาบ โดยการนำสมุนไพรมาหมักกับตัวทำละลาย เช่นเอทานอล แล้วระเหยตัวทำละลายออกไปด้วยเครื่อง rotary evaporator จนได้สารสกัดหยาบแล้ว จะมีวิธีหรือเทคนิคอื่นใดในการแยกสารที่ได้นี้ให้ได้สารบริสุทธิ์ที่เราต้องการจากพืชนี้ไหมค่ะ
    2. วิธี gas chromatography, TLC และ HPLC ต่างกันอย่างไรค่ะ และใช้ทดสอบกับสารสกัดหยาบได้หรือไม่ค่ะ
    3.การสกัดหยาบโดยใช้ตัวทำละลายหลายชนิดต่อพืช 1 ชนิด ควรใช้ตัวทำละลายมีขั้วหรือไม่มีชั้วก่อนค่ะ ถ้าใช้เฮกเซน เอทานอล และอะซิโตนจะเรียงอย่างไร ขอบคุณค่ะ

  • Date : 25/2/2558 13:34:00
คำตอบ : 1. เทคนิคในการแยกสารสกัดจนได้สารบริสุทธิ์ มีหลายขั้นตอนและหลายวิธีค่ะ ขึ้นอยู่กับสารที่ต้องการว่ามีคุณสมบัติอย่างไร
               2. gas chromatography, TLC และ HPLC เป็นหนึ่งในวิธีโครมาโทกราฟี ซึ่งอาศัยหลักการที่ว่า สารต่างชนิดกันจะกระจายตัวอยู่ในวัฏภาคนิ่ง (stationary phase) หรือตัวดูดซับ และวัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile phase) หรือตัวทำละลายได้ไม่เท่ากัน สารต่างชนิดกันจึงเดินทางผ่านวัฏภาคนิ่งออกมากับวัฎภาคเคลื่อนที่ได้ไม่พร้อมกันจึงเกิดการแยกขึ้น ซึ่งหลักการของวิธีทั้งสามมีรายละเอียดมาก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถค้นได้ที่ห้องสมุดของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล หรือที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพรค่ะ ทั้งนี้ GC และ HPLC จะเหมาะกับการวิเคราะห์สารที่มีความบริสุทธิ์ในระดับหนึ่ง ไม่ค่อยเหมาะกับการวิเคราะห์สารสกัดหยาบ หากต้องการทดสอบกับสารสกัดหยาบ TLC น่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสมมากกว่าค่ะ
               3. โดยทั่วไปมักใช้ตัวทำละลายเรียงลำดับจากไม่มีขั้ว หรือมีขั้วต่ำ ไปมีขั้วสูง ซึ่งสามารถตรวจสอบคุณสมบัติความมีขั้วของตัวทำละลายได้จากหนังสือเคมีทั่วไปหรือจาก THE MERCK INDEX ค่ะ จากตัวอย่างที่ให้มา สามารถเรียงลำดับความมีขั้วของสารละลายได้ดังนี้ เฮกเซน < อะซิโตน < เอทานอล
               หากต้องการข้อมูลที่ละเอียด หรือใช้เพื่อทำรายงาน ทางสำนักงานแนะนำว่าควรหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือที่เกี่ยวกับวิธีโครมาโทกราฟีหรือวิธีการสกัดสารจะดีกว่าค่ะ