คำถาม : การสกัดสารจากเปลือกพืชตระกูลส้ม
  • 1. อยากทราบวิธีสกัดเปลือกพืชตระกูลส้ม และจะใช้ตัวทำละลายใดจึงจะเหมาะสม
    2. พืชตระกูลส้มแต่ละชนิด จะมีสารฟลาโวนอยกับฟีนอลิก แตกต่างกันหรือไหม
    3. เปลือกพืชตระกูลส้ม มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระหรือไม่ ใช้วิธีใดทดสอบ
    4. มะนาว มะกรูด ส้มป่อย ส้มสายน้ำผึ้ง ส้มเขียวหวาน ส้มเช้ง ส้มจีน ส้มซันคิส พืชพวกนี้อยู่ในตระกูลส้มใช่ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • Date : 11/2/2558 13:25:00
คำตอบ : 1. วิธีการสกัดขึ้นอยู่กับชนิดของสารที่ต้องการ เช่น น้ำมันหอมระเหยจะใช้วิธีกลั่นด้วยไอน้ำ สารพวกเพคตินจะใช้สารละลายกรดไฮโดรคลอริก สารในกลุ่มฟลาโวนอยด์จะใช้การสกัดด้วยตัวทำละลาย เช่น เมทานอล ส่วนรายละเอียดวิธีการสกัด แนะนำให้มาสืบค้นที่สำนักงานค่ะ
               2. มีความแตกต่างกันค่ะ แต่ก็จะใกล้เคียงกันในระดับหนึ่ง เนื่องจากเป็นพืชในตระกูลเดียวกัน ซึ่งปริมาณของสารต่างๆ ในพืช จะมีปัจจัยอื่นๆ มาเกี่ยวข้องอีกหลายอย่าง เช่น สายพันธุ์ แหล่งปลูก สภาพแวดล้อม สภาพดินฟ้าอากาศ และการดูแล
               3. เปลือกส้มมีน้ำมันหอมระเหยและสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระค่ะ วิธีทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ให้กันอยู่ทั่วไปในห้องปฏิบัติการมีหลายวิธี เช่น การทดสอบการต้านสารอนุมูลอิสระ 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl assay (DPPH assay), Ferric reducing antioxidant power assay (FRAP assay), 2,2′-azino-bis-3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid assay (ABTS assay) , Oxygen radical absorbance capacity assay (ORAC assay) ส่วนรายละเอียดของวิธีการแนะนำให้มาสืบค้นที่สำนักงานหรืออ่านได้จากหนังสือเกี่ยวกับเคมีค่ะ
               4. มะนาว มะกรูด ส้มสายน้ำผึ้ง ส้มเขียวหวาน ส้มเช้ง ส้มจีน ส้มซันคิส อยู่ในวงศ์ Rutaceae จัดเป็นพืชตระกูลส้ม แต่ ส้มป่อย อยู่ในวงศ์ Leguminosae (Fabaceae) - Mimosoideae จัดเป็นพืชตระกูลถั่วค่ะ