คำถาม : สมุนไพร อาหารและโรคความดันโลหิตสูง
  • ขอให้ช่วยแนะนำประเภทและขนาดของสมุนไพรไทยและอาหารที่ช่วยลดความดันโลหิตสูง. เช่น ดื่มชาผงกระเจี้ยบแดง. วันละ. ..... ครั้งๆละ. ........กรัม. เป็นต้น. ต้องการคำแนะนำเนื่องจากทานยากลุ่ม ARB. และ. Calcium channel blockers. แล้วมีอาการเจ็บหน้าอกคล้ายๆ. Angina pain. ครับ จึงคิดว่า อาหารและสมุนไพรไทยอาจช่วยลดความดันได้
  • Date : 4/2/2558 13:21:00
คำตอบ : ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข (สาธารณสุขมูลฐาน) วิธีการใช้กระเจี๊ยบแดงในรูปแบบของยาชงเพื่อขับปัสสาวะ แก้ขัดเบา และบรรเทาภาวะความดันโลหิตสูงคือ ใช้กระเจี๊ยบแดงแห้ง 2 - 3 กรัม ชงกับน้ำร้อน 1 ถ้วยแก้ว หรือประมาณ 120 – 200 มิลลิลิตร ดื่มวันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร แต่ห้ามในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง และกระเจี๊ยบแดงอาจทำให้เกิดอาการท้องเสียได้ เนื่องจากมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆ รวมทั้งอาจทำให้เกิดอาการปวดมวนท้องได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ควรงดหรือปรับขนาดยาลดความดันโลหิตเองและหากเกิดความผิดปกติจากการรับประทานยา แนะนำว่าควรแจ้งกับแพทย์ประจำตัวด้วยจะดีกว่าค่ะ