คำถาม : ผลต่อสุขภาพของ กะทิ และ น้ำมันมะพร้าว(สกัดเย็น)
  • 1. มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ควรหลีกเลี่ยงการกิน "กะทิ" หรือเปล่าครับ
    2. น้ำมันมะพร้าว (สกัดเย็น) ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ได้หรือไม่ครับ

  • Date : 4/2/2558 13:20:00
คำตอบ : 1. แม้มะพร้าวจะเป็นพืชซึ่งไม่มีคอเลสเตอรอล แต่ก็มีไขมันอิ่มตัวสูงซึ่งมีผลในการเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ หากบริโภคเป็นจำนวนมากหรือเป็นประจำ ดังนั้นจึงควรบริโภคแต่น้อย หรือหลีกเลี่ยงการบริโภคในรายที่มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะไขมันในเลือดสูงค่ะ
               2. การศึกษาทางคลินิกเปรียบเทียบผลระหว่างการรับประทานน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันถั่วเหลือง พบว่าน้ำมันมะพร้าวไม่ทำให้น้ำหนักตัว ระดับคอเลสเตอรอลรวม และไขมันชนิดร้าย (LDL) เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับก่อนเริ่มการทดลอง แต่ทำให้ระดับไขมันชนิดดี (HDL) เพิ่มขึ้น ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับน้ำมันถั่วเหลืองมีระดับคอเลสเตอรอลรวมและไขมันชนิด LDL เพิ่มขึ้น และมีระดับไขมันชนิด HDL ลดลงเมื่อเทียบกับก่อนเริ่มการทดลอง แต่น้ำมันทั้ง 2 ชนิดไม่มีผลต่อระดับไตรกลีเซอไรด์ ซึ่งขณะนี้การศึกษาทางคลินิกยังมีค่อนข้างน้อย จึงยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าน้ำมันมะพร้าวสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลได้หรือไม่ค่ะ